Tagged: International Perspectives on Rare Book Librarianship

0

Seminariet: International Perspectives on Rare Book Librarianship (19 October 2015, Stockholm, Kungl. biblioteket)

Den 19 oktober 2015 arrangeras seminariet International Perspectives on Rare Book Librarianship i samarbete med Kungl. biblioteket. Seminariet vänder sig i första hand till personer som arbetar vid större eller mindre bibliotek som har egna äldre boksamlingar. Seminariet sätter denna typ av samlingar i ett större, internationellt perspektiv och visar på vikten av att tillgängliggöra dessa samlingar. Dagen ingår i seminarieserien Bevara för framtiden, som har som syfte att öka kunskapen om bevarande och tillgängliggörande av äldre boksamlingar. Seminarieserien är finansierad av Kungl. biblioteket och arrangerad i samverkan mellan Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Västerås stadsbibliotek samt Stockholms universitetsbibliotek. För...

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search