Seminariet: International Perspectives on Rare Book Librarianship (19 October 2015, Stockholm, Kungl. biblioteket)

sweden1

Den 19 oktober 2015 arrangeras seminariet International Perspectives on Rare Book Librarianship i samarbete med Kungl. biblioteket.

Seminariet vänder sig i första hand till personer som arbetar vid större eller mindre bibliotek som har egna äldre boksamlingar. Seminariet sätter denna typ av samlingar i ett större, internationellt perspektiv och visar på vikten av att tillgängliggöra dessa samlingar.

Dagen ingår i seminarieserien Bevara för framtiden, som har som syfte att öka kunskapen om bevarande och tillgängliggörande av äldre boksamlingar. Seminarieserien är finansierad av Kungl. biblioteket och arrangerad i samverkan mellan Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Västerås stadsbibliotek samt Stockholms universitetsbibliotek.

För mer information och program besök här.

When: 19 October 2015
Where: Stockholm, Kungliga biblioteketCite this blog post
IFLA Rare Books & Special Collections Section (2015, October 13). Seminariet: International Perspectives on Rare Book Librarianship (19 October 2015, Stockholm, Kungl. biblioteket). Rare & Special: News from the Rare Books and Special Collections Section of IFLA. Retrieved May 29, 2024, from https://doi.org/10.58079/pvjn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search