Seminariet: International Perspectives on Rare Book Librarianship (19 October 2015, Stockholm, Kungl. biblioteket)

sweden1

Den 19 oktober 2015 arrangeras seminariet International Perspectives on Rare Book Librarianship i samarbete med Kungl. biblioteket.

Seminariet vänder sig i första hand till personer som arbetar vid större eller mindre bibliotek som har egna äldre boksamlingar. Seminariet sätter denna typ av samlingar i ett större, internationellt perspektiv och visar på vikten av att tillgängliggöra dessa samlingar.

Dagen ingår i seminarieserien Bevara för framtiden, som har som syfte att öka kunskapen om bevarande och tillgängliggörande av äldre boksamlingar. Seminarieserien är finansierad av Kungl. biblioteket och arrangerad i samverkan mellan Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Västerås stadsbibliotek samt Stockholms universitetsbibliotek.

För mer information och program besök här.

When: 19 October 2015
Where: Stockholm, Kungliga biblioteket


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search